IVF
Fertilitetbehandling
IVF

Välkomna till

Lunds IVF Center

Din privata fertilitetsklinik

Våra tjänster

Vi är en privat fertilitetsklinik i Skåne som erbjuder fertilitetsrådgivning och utför IVF, infertilitetsutredningar och behandlingar. Hos oss kan du även få hjälp med frysning av ägg/spermier i fertilitetsbevarande syfte. Utifrån resultat på din utredning individualiseras din behandling.

Utredningar

Utredningar

IVF

Behandlingar

Patientfokus är vårt nyckelord. Ni ska känna er trygga och veta att vi alltid gör vårt yttersta för just er.

Hos oss möter du engagerad personal med mångårig kompetens inom området. Vi har gedigen klinisk erfarenhet samt även erfarenhet inom forskningsområdet reproduktionsmedicin

Vi är också medvetna om att tid är en viktig faktor vid graviditetsönskan. Därför är vårt mål att erbjuda fertilitetsbehandlingar med kortast möjliga väntetid.

Lunds IVF Center

bland de bästa i alla kategorier i nya KUPP

KUPP står för ”Kvalitet ur patientens perspektiv”. I enkäter anger patienter hur de upplever vården på landets alla IVF-kliniker. Vi är särskilt stolta över att ligga bland de bästa i alla kategorier i den senaste mätningen som gjordes i höstas 2023. Läs mer på denna länk

En liten inblick på vad vi gör om dagarna