Frysa embryo

Ett befruktat ägg kallas för embryo. I de fall där flera ägg befruktas och utvecklas till embryo av god kvalitet kan de odlas till dag 5, vilket kallas för blastocyst. I det specifika fallet är det värdefullt att kunna frysa ner övertaliga embryon. Dessa används om det färska embryot inte implanteras eller om man vill försöka få fler barn vid ett senare tillfälle. Embryon fryses in med en metod som kallas vitrifikation, som skyddar embryona under processen. Läs mer om embryon och deras olika stadier under IVF-labratoriet.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.