Frysa embryo

Ett befruktat ägg kallas för embryo. I de fall där flera ägg befruktas och utvecklas till embryo av god kvalitet kan de odlas till dag 5, vilket kallas för blastocyst. I det specifika fallet är det värdefullt att kunna frysa ner övertaliga embryon. Dessa används om det färska embryot inte implanteras eller om man vill försöka få fler barn vid ett senare tillfälle. 

IVF vid fryst embryo

Embryo kryokonservering, även känd som nedfrysning av embryon i samband med IVF (In Vitro Fertilization), är en metod som ofta används vid fertilitetsbehandlingar. Det innebär att embryon som skapats vid IVF försiktigt fryses ned och förvaras i tankar med flytande kväve med låg temperatur. Om du/ni i samband med IVF eller ICSI får fler än ett embryo som är av god kvalitet kan dessa frysas i syfte att återföras senare. Det innebär ytterligare möjlighet till graviditet i framtiden eftersom de kan frysas ner och sparas till senare tillfälle. 

Varför är det bra att frysa ned embryon?

Fördelen med nedfrysning av embryon är att du inte behöver göra ny stimulering med ägguttag. Detta kan vara aktuellt vid syskonbehandling eller om man inte har lyckats uppnå graviditet och ny behandling behövs. De embryon som då finns i frysen kan tinas upp och användas.

Vad händer när man fryser ett embryo?

Vitrifiering är en snabb frysningsteknik för embryona, som skyddar embryona och ökar deras överlevnadsgrad. Under vitrifikationsprocessen placeras embryo i en liten volym med kryoprotektanter som är en vätska, under en kort tid och nedfryses sedan väldigt snabbt. Den snabba frysningen minimerar kristallbildning. Vattnet inuti cellen nedfryses automatiskt omgående och inga iskristaller hinner bildas. Embryona fryses sedan i flytande kväve ner till -196 o C där all
celldelning avstannar. Hur länge embryona har varit frysta påverkar därför inte resultatet.

Vad kostar det att frysa embryo?

Du kan läsa mer om vad det kostar att frysa embryo under priser

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.