i

Fertilitetsutredning

Vi utreder olikkönade och samkönade par samt ensamstående kvinnor som önskar graviditet.För att kunna erbjuda en individualiserad/skräddarsydd behandling för dig/er genomförs initialt en fertilitetsutredning hos en av våra erfarna specialister inom reproduktionsmedicin.

Om du är bekymrad över din fertilitet kan du få hjälp hos oss med fertilitetsutredning. Man behöver inte ha aktuell graviditetsönskan. Ålder är en avgörande faktor för fertilitet.

Om du dock har aktuell graviditetsönskan, läs mer om barnlöshetsutredning.

Fertilitetsutredning av kvinna

En fertilitetsutredning för kvinnor består av en läkarkonsultation där du träffar en av våra specialister för samtal och undersökning. Läkaren går igenom ditt generella hälsotillstånd samt faktorer av specifik relevans för fertilitet. Du har möjlighet att ställa frågor. En gynekologisk undersökning görs, inkluderande ett vaginalt ultraljud där
livmodern och äggstockarna bedöms ur ett fertilitetsperspektiv.

Vid behov görs blodprovstagning för hormonanalys. Det prov som ofta kontrolleras är ett prov som heter Anti-Müllerian Hormon (AMH). Det blodprovet tillsammans med ultraljudsbilden och din menscykelns längd ger information om äggreserven. Om indikation finns kan fertilitetsutredningen kompletteras vid ett senare besök med en
ultraljudsledd kontroll av passage i äggledarna (HSS).
Läs mer om fertilitetstest.

Fertilitetsutredning av man

För att utreda fertilitet hos mannen behövs ett spermatest. Mannens spermier analyseras med avseende på bland annat antal och rörlighet. Mannen får instruktioner om när ett spermaprov kan lämnas för analys och tid bokas hos oss. Svaret på provet erhålls i samband med ett läkarbesök eller ett telefonsamtal med läkaren. Om spermaprovet är nedsatt kan man behöva gå vidare med en fördjupad utredning. Utredning kan innebära undersökning, eventuella hormonprover samt kromosomanalys.

Fertilitetsutredning av olikkönade par

Vid första besöket träffar ni en av våra erfarna specialister för en genomgång av ert generella hälsotillstånd samt faktorer av specifik relevans för fertilitet. Kvinnans livmoder och äggstockar undersöks med ultraljud och bedöms ur ett
fertilitetsperspektiv. Utifrån vad som framkommer vid besöket kontrolleras nödvändiga blodprover som till exempel:

● AMH (anti-Müllerian hormon) som tillsammans med resten av utredningen
kan ge en bild av äggreserven.
● Blodprov för att utesluta störningar i sköldkörteln

Om utredningen ger indikation för assisterad befruktning behöver vissa infektionsprover kontrolleras såsom HIV, Hepatit, Syfilis och HTLV. Vid behov undersöks vid senare skede även äggledarna, vilket kallas för äggledarspolning (HSS). Kontroll av spermaprov planeras. Spermaprov kontrolleras för att analysera spermiers kvantitet och kvalitet.

Summering av utredning och rekommendation

När de undersökningar som behöver göras är klara och alla provsvar inklusive svar på spermaprovsanalysen föreligger, kommer läkaren att gå igenom dessa och föreslå ett individualiserat upplägg för behandling som passar era behov. För
oss är det viktigt att ni känner er trygga och delaktiga i vården, därför avsätts det alltid bra med tid för diskussion och information. Om ni efter samtalet med läkaren har ytterligare frågor, är ni alltid välkomna att höra av er till oss.

Fertilitetsutredning av samkönade par/ensamstående kvinnor

Vid första besöket träffar du/ni en av våra erfarna specialister för en genomgång av ditt/ert generella hälsotillstånd samt faktorer av specifik relevans för fertilitet.

Hos den kvinna som ska bära barnet undersöks livmoder och äggstockar med ultraljud och bedöms ur ett fertilitetsperspektiv.

Utifrån vad som framkommer vid besöket kontrolleras nödvändiga
blodprover som till exempel:

● AMH (anti-Müllerian hormon) som tillsammans med resten av utredningen
kan ge en bild av äggreserven.

● Blodprov för att utesluta störningar i sköldkörteln

Vid behov undersöks vid senare skede även äggledarna, vilket kallas för äggledarspolning (HSS). Om utredningen ger indikation för assisterad befruktning behöver vissa infektionsprover kontrolleras såsom HIV, Hepatit, Syfilis och HTLV.
Utöver den medicinska utredningen är det i Sverige obligatoriskt med en psykosocial utredning för att få genomgå donationsbehandling. Utredningen sker hos vår psykolog.

Summering av utredning och rekommendation

När de undersökningar som behöver göras är klara och alla provsvar inklusive svar på psykosocial utredning föreligger, kommer läkaren att gå igenom dessa och föreslå ett individualiserat upplägg av behandling som passar dina/era behov. För oss är det viktigt att du/ni känner er trygga och delaktiga i vården, därför avsätts det alltid bra med tid för diskussion och information. Om du/ni efter samtalet med läkaren har ytterligare frågor, är ni alltid välkomna att höra av dig/er till oss.

Vad kostar fertilitetsutredning?

Läs mer om vad fertilitetsutredning kostar under priser.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.