Frysa spermier

Att frysa spermier är en metod för att bevara spermier för senare användning, exempelvis för att öka chanserna till befruktning vid assisterad befruktning eller för att bevara fertiliteten vid sjukdom eller medicinsk behandling som kan skada reproduktionsförmågan.

Vad kostar det att frysa spermier?

Läs mer om vad det kostar att frysa ner spermier under priser.

Hur går det till att frysa ner spermier?

Efter en genomförd utredning och provtagning kan det i fertilitetsbevarande syfte erbjudas spermiefrys. För att frysa ner spermier får mannen lämna ett spermaprov. Spermaprovet behandlas, prepareras och nedfryses på ett sätt som skyddar dem från skador som kan orsakas av nedfrysningen.

Hur länge kan man frysa spermier?

Spermier kan förvaras nedfrysta i många år och håller normalt sett god kvalitet nedfrysta.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information