Äggdonation

Hos oss kan du/ni få hjälp med äggdonation- och dubbeldonationbehandling. Vi är medvetna om att tid är en viktig faktor vid graviditetsönskan. Därför erbjuder vi behandlingar med kortast möjliga väntetid. 

Äggdonation kan hjälpa ensamstående kvinnor och par där kvinnan har kraftigt nedsatt äggstocksfunktion, kvinnor som har gått i tidigt klimakterium på grund av olika orsaker som tidigare operationer eller cancerbehandlingar. Äggdonation kan också användas när de egna äggen av olika anledningar inte kan ge upphov till graviditet, där kvinnan/paret har kämpat med upprepade IVF-behandlingar som inte resulterat i graviditet. 

Äggdonation i Sverige

Enligt svensk lag är äggdonatorn anonym för kvinnan/paret. Kvinnan/paret är också anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom äggdonation har dock rätt att vid myndig ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år. Äggdonatorer är unga och genomgår en noggrann medicinsk och psykologisk utvärdering och kontroll som följer svenskt regelverk.

Nackdelar och risker med äggdonation

Studier har visat något större risk för högt blodtryck och havandeskapsförgiftning vid graviditet efter äggdonation. Hos oss informerar vi noga kring riskerna innan behandlingen påbörjas.
Det är viktigt att komma ihåg att om kvinnan som genomgår behandling är något äldre (t.ex. över 40), innebär graviditet alltid en högre risk än i lägre åldrar.

Hur går äggdonation till?

Äggdonation innebär att ägg från en ung, frisk, och fertil donator befruktas med partnerns spermier eller donerade spermier och sedan odlas på vårt laboratorium under några dagar. Det befruktade ägget (embryot) förs sedan in i livmodern hos kvinnan som genomgår behandling. Det bör nämnas att risken för missbildningar orsakade av kromosomavvikelser minskas avsevärt vid graviditet genom äggdonation då äggen kommer från unga donatorer som på grund av sin unga ålder har mycket lägre risk för kromosomavvikelser.

Dubbeldonationsbehandling

Dubbeldonation innebär att såväl donerade ägg som donerade spermier används. Ägg från en ung, fertil och frisk donator befruktas således med spermier från en frisk, ung, fertil donator och efter några dagars odling på vårt laboratorium förs det befruktade ägget (embryot) in i livmodern hos kvinnan som genomgår behandling. Den här behandlingen kan hjälpa par där man av medicinska skäl inte kan använda varken egna ägg eller egna spermier, eller till samkönade kvinnliga par eller ensamstående kvinnor som är i behov av donerade ägg.

Stegen innan behandling med äggdonation/dubbeldonation

Inför en eventuell behandling behöver du/ni inledningsvis komma till en konsultation hos en av våra erfarna läkare för fertilitetsutredning. Om tidigare utredningar och behandlingar har gjorts kommer vi att gå igenom dessa och informera dig/er väl kring de medicinska och psykosociala förutsättningarna inför behandling med äggdonation.

Enligt lag behöver en psykosocial bedömning göras innan behandling får påbörjas. Hos oss görs den psykosociala bedömningen hos vår psykolog som gör en fördjupad psykosocial bedömning samt diskuterar vidare kring den känslomässiga aspekten av att genomgå en äggdonation.

Att genomgå behandling med donerade ägg kan vara ett svårt beslut att ta. Därför är det viktigt att samtalstöd finns. Vår psykolog kan även hjälpa till med stödjande samtal före, under eller efter behandling.

Syftet med utredningen är att bedöma om det med hänsyn till patientens/parets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt för att behandling äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. När de obligatoriska undersökningarna är klara och alla provsvar inklusive svar på psykosocial utredning föreligger, kommer läkaren att gå igenom dessa och föreslå ett individualiserat upplägg av behandling som passar dina/era behov. För oss är det viktigt att du/ni känner er trygga och delaktiga i vården, därför avsätts det alltid god tid för diskussion och information.

Vad kostar äggdonation?

Ni kan läsa mer om vad äggdonation/dubbeldonation kostar under priser.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.