Frysa ägg

Att frysa ägg, också känt som äggfrysning, är en metod som används för att bevara fertiliteten för framtida graviditeter. I fryst tillstånd åldras inte äggen. Det innebär att fastän kvinnan åldras, kvarstår äggen i samma ålder och kvinnan kan längre fram i livet få glädje av sina ägg. Fördelen med att frysa sina ägg är således att kvinnan kan behålla sin fertilitet längre och öka chansen att bli gravid senare i livet.

Vad kostar det att frysa ägg?

Läs mer om vad det kostar att frysa in ägg under priser.

Vem kan behöva frysa sina ägg?

● Om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjligt, men gärna vill ha barn i framtiden.
● Sjukdom eller operation som får till följd att kvinnan måste senarelägga barnafödandet flera år.
● Om det finns en ökad risk att komma i tidigt klimakterie, exempelvis till följd av behandling av cancer eller annan sjukdom.
● Kvinnor som vill skjuta upp graviditeter på grund av karriär, utbildning eller personliga skäl.

Hur går det till att frysa ägg?

Proceduren innebär att kvinnan genomgår en hormonstimulering på samma sätt som inför provrörsbefruktning för att få fler ägg att mogna under en menscykel. Äggen uttages med en fin nål under ultraljudskontroll och med god smärtlindring. De mogna äggen nedfryses samma dag som de uttages. Nedfrysning sker genom vitrifikation som skyddar äggen väl. Utvecklingen med att förbättra äggcellernas nedfrysnings-, upptinings- och befruktningsteknologi har gått snabbt framåt. Tekniken vitrifikation som vi använder för nedfrysning av äggceller har gett goda resultat och gör det möjligt att frysa ned äggceller både effektivare och säkrare. Vid en senare tidpunkt i livet kan äggen tinas och befruktas med spermier. Möjligheten att frysa ned ägg innebär att vi idag kan hjälpa kvinnor och par som måste eller önskar senarelägga sin graviditet på ett helt nytt sätt.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information