Spermiedonation

Vi erbjuder par/ensamstående insemination / IVF behandling med donerade spermier utan väntetid.
Inledningsvis behövs en fertilitetsutredning. Enligt lag behöver en psykosocial bedömning göras innan behandling får påbörjas. Hos oss görs psykosociala bedömningen hos vår psykolog. Syftet med utredningen är att bedöma om det med hänsyn till patientens/parets, medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att behandling äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. När de obligatoriska undersökningarna är klara och alla provsvar inklusive svar på psykosocial utredning föreligger, kommer läkaren att gå igenom dessa och föreslå ett individualiserat upplägg av behandling som passar dina/era behov. För oss är det viktigt att du/ni känner er trygga och delaktiga i vården, därför avsätts det alltid god tid för diskussion och information.

Spermiedonation i Sverige

Enligt svensk lag är spermiedonatorn anonym för kvinnan/paret. Kvinnan/paret är också anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom spermiedonation har dock rätt att vid myndig ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Familjerätt

En spermiedonator i Sverige får inte ge upphov till barn i fler än sex familjer. Därför finns ett system med så kallad familjerätt. Familjerätten är inte en garanti att donatorns spermier finns reserverade för framtiden, utan bara att donatorn får ge upphov till barn i familjen.

Vad kostar spermiedonation?

Läs mer om vad spermiedonation kostar under priser.

Insemination med donerade spermier

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus. Behandlingen sker genom att spermier tinas och förs in i livmodern med en tunn kateter i samband med kvinnans ägglossning . Behandlingen kan göras i naturlig menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel. Behandlingen individualiseras efter kvinnans egna förutsättningar.

IVF med donerade spermier

Hormonbehandling med ägguttag genom IVF-behandling. Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa
att spermierna är smittfria från vissa virus. Embryoåterföring sker två till fem dagar efter äggplock. Om det efter återförandet av ett embryo finns fler embryon av god kvalitet, kan dessa frysas ner för att vid behov användas vid ett senare tillfälle.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information!