Fertilitetstest

Ett fertilitetstest är en undersökning som görs för att bedöma en persons fertilitet eller förmåga att bli gravid. Fertilitetstest kan utföras på både män och kvinnor och kan inkludera en rad olika tester och undersökningar, såsom hormonanalys, spermieanalys, ägglossningstest och ultraljud. Fertilitetstest kan vara användbara för personer som försöker bli gravida men inte lyckats samt för personer som planerar att försöka bli gravida i framtiden och vill bedöma sin fertilitet.
Det är viktigt att notera att enstaka tester som olika företag säljer inte är 100% tillförlitliga, Då resultaten kan påverkas av bland annat ålder. För mer tillförlitliga resultat bör man vända sig till en fertilitetsklinik för en fertilitetsutredning. 

Fertilitetstest Kvinna

Det finns olika typer av fertilitetstester som kvinnor kan ta för att bedöma sin fertilitet. Här är några exempel på vanliga fertilitetstester för kvinnor:

● Ägglossningstest

Ett ägglossningstest går att köpa på apoteket. Det används för att fastställa när ägglossningen sker, vilket ibland kan hjälpa till att bestämma den mest fruktsamma tiden för samlag.

● Hormontest

Hormontester mäter nivåerna av hormoner vilket spelar en viktig roll i kvinnans fertilitet.

● Ultraljud

En ultraljudsundersökning kan ge information om kvinnans äggstockar och äggreserv, samt fastställa om det finns några strukturella problem som kan påverka fertiliteten.

Fertilitetstest man

Fertilitetstest för män innebär vanligtvis en analys av spermier via ett spermatest. Spermieanalysen mäter antalet, formen och rörligheten hos spermierna för att bedöma fertiliteten. Hormonella tester kan också vid behov användas för att bedöma nivåerna av manliga könshormoner och identifiera eventuella underliggande hormonella störningar som kan påverka fertiliteten. En läkare kan också göra en fysisk undersökning av manliga könsorgan för att söka efter eventuella anatomiska avvikelser som kan påverka fertiliteten. För de som har få spermier eller spermier med låg rörlighet finns hjälp att få i samband med IVF-behandling. Spermierna får hjälp genom att de injiceras i äggen, även kallat ICSI, och befruktning kan då ske.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.