Integritetspolicy för Lunds IVF Center

Senast uppdaterad 2024-01-11

GDPR – den nya dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation) är en integritetslag som syftar till att säkerställa människors personliga integritet genom att reglera personuppgiftsbehandling.

Varje gång du är i kontakt med oss registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att ge dig en trygg och säker vård.
Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Vi följer GDPR och riktlinjer i Region Skåne.

Vi är skyldiga att föra en patientjournal för varje patient enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Journalen ska innehålla personuppgifter som personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått.
I Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen finns tydliga regler för hur vi ska spara och sortera ut dina personuppgifter.

Du har rätt att ta del av din patientjournal, genom att t.ex. begära ut en kopia.

Lunds IVF Center värnar om din personliga integritet
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lunds IVF Center.
Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd, och vill genom denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi värdesätter din personliga integritet och ditt fortsatta förtroende. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Lunds IVF Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Våra kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vilka personuppgifter samlas in?
Vårdtagare
Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig den
vård som du sökt, såsom ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter, uppgifter i din
medicinska journal med mera.
Varje gång du är i kontakt med oss registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att ge dig en
trygg och säker vård. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Vi följer GDPR.
Vi är skyldiga att föra en patientjournal för varje patient enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Journalen
ska innehålla personuppgifter som personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum
du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått.
I Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen finns tydliga regler för hur vi ska spara och sortera ut
dina personuppgifter.

Besökare av hemsidan
Lunds IVF Center samlar in (via Google Analytics och Facebook) och behandlar personuppgifter om dig som besöker vår hemsida (www.lundsivfcenter.se) i form av teknisk information, såsom IPadress och enhetsinformation, som behövs för att vi ska kunna analysera användningen av och utveckla vår hemsida. Personuppgifterna samlas in i samband med att du besöker vår hemsida.

Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare i samband med besöket på webbplats.
Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplats återbesöks.
Vi använder cookies för att få vår webbplats att fungera och gör den mer användarvänlig.
Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplats används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och webbplats innehåll.
Klicka här för att ta reda på på mer om cookies.

Rekrytering
Lunds IVF Center samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna rekrytera relevant och kvalificerad personal, såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och CV. Vi hämtar också uppgifter från offentliga register för att komplettera och uppdatera informationen om dig, så som folkbokföringen, Socialstyrelsens register över utfärdade legitimationer.
Informationen samlas in direkt från dig i samband med att du söker en tjänst hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att säkerställa din identitet och kunna ge dig en god och säker vård. Vidare behöver Lunds IVF Center behandla dina uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet med dig. Vi behöver även hantera dina uppgifter för att uppfylla de lagar som styr vår verksamhet.

Vilka delar Lunds IVF Center uppgifter med?
Lunds IVF Center delar i grunden inte uppgifterna till tredje part men kan i förekommande fall komma att dela uppgifter med samarbetspartners såsom andra vårdgivare om de är delaktiga i behandlingen (om ditt godkännande finns), eller externa leverantörer av IT-tjänster, till exempel journalsystem.
Dessa samarbetspartners lyder under samma strikta lagar och regler som Lunds IVF Center vad gäller hantering av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det behövs för ovan angivna syften, eller för att möta de lagkrav vi lyder under.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill nyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig, ett så kallat registerutdrag.
Dessutom har du alltid rätt att vända dig till oss för att invända mot en behandling vi utför som gäller dig eller begära en kopia av de uppgifter som rör dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig.

Ändring av vår integritetspolicy
Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att du återbesöker vår integritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Kontakta oss om vår integritetspolicy
Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi gärna att skriftliga synpunkter skickas till oss. Se nedan för våra kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter
Kontakta Lunds IVF Center om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utnyttja dina rättigheter.

Lunds IVF Center AB
Stortorget 1
222 23 Lund
e-postadress: info@lundsivfcenter.se
telefonnummer: 046-12 00 04