IVF Behandling

Vi erbjuder IVF-behandling genom två olika befruktningsmetoder – standard IVF behandling eller mikroinjektion ICSI. Vi har mångårig kompetens inom området. För att optimera utfallet av IVF-behandlingen individualiseras och skräddarsys din/er behandling väl.

Vad är IVF?

IVF (In vitro fertilization) eller provrörsbefruktning är en form av assisterad befruktning där kvinnans äggstockar stimuleras och äggen uttages från äggstockarna för att befruktas med spermier utanför kvinnans kropp. Därför kallas metoden ”in vitro”, vilket helt enkelt betyder ”i glas”. Metoden används vid alla former av infertilitet; kvinnlig, manlig och oförklarad barnlöshet.

Vad kostar en IVF-behandling?

Läs mer om vad IVF-behandling kostar under priser.

Hur går en IVF-behandling till?

Innan en IVF-behandling kan startas behöver du/ni genomgå en fertilitetsutredning för att om möjligt hitta orsaker till infertiliteten. Om du/ni har gjort utredningen på en annan klinik är det viktigt att vi får ta del av hela resultatet som framkommit. Vi vill därför gärna att ni tar med er kopior på era journaler och provsvar när ni kommer till oss. På första besöket hos oss får du/ni träffa en läkare som noga går igenom er historik samt planerar upplägget för er utredning och behandling.

IVF-behandling steg för steg

Hormonstimulering

Vid IVF stimuleras kvinnans äggstockar med hormoner för att få flera äggblåsor att växa och därmed få flera ägg att mogna samtidigt. För att undvika för tidig ägglossning måste kvinnans egen hormonproduktion dessutom dämpas genom ytterligare ett hormonpreparat. Det finns två olika typer av hormonstimuleringsprotokoll. Det ena protokollet kallas ”långt protokoll” och det andra” kort protokoll”. Vid det långa protokollet tas en hormon i form av nässpray under ca 2 veckor innan hormoninjektionerna startar. Detta kallas Agonist-protokollet. Det korta protokollet (stimuleringen) består av två typer av injektioner. FSH-injektionerna och sedan ytterligare hormoninjektioner (som förhindrar för tidig ägglossning) under ca 5 dagar, vilket kallas Antagonist-protokollet. Våra läkare gör en bedömning kring vilken behandlingsmetod som är lämplig för just dig/er och skräddarsyr behandlingen utifrån era förutsättningar. Hormonstimuleringen med injektioner pågår under ca 2 veckor och under denna tid följer vi aktiviteten i äggstockarna med ultraljud och eventuell blodprovstagning. När äggblåsorna har växt till rätt storlek ges en sista injektion som hjälper äggen att mogna till.

Äggplock / Ägguttag

Efter att äggen mognat tillräckligt tas de ut ur äggstockarna genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn nål via slidan in i äggstockarna. Ingreppet tar ca 10-15 minuter och kvinnan får smärtlindring och lugnande medel. Partner eller någon anhörig är välkommen att vara med vid ägguttaget. Embryologerna som arbetar i labbet tar hand om vätskan från äggblåsorna och letar upp äggen med hjälp av mikroskop. Ni kan följa embryologernas arbete på en skärm.

Samma morgon som ägguttaget sker får mannen också lämna ett spermaprov, där de bästa spermierna tas tillvara. Om IVF-behandlingen utförs med donerade spermier tinas dessa samma dag som ägguttaget sker och förbereds för befruktning.

Befruktning

Det finns två befruktningsmetoder: Standard IVF och ICSI (mikroinjektion).

Standard IVF

Om spermaprovet är normalt väljer man oftast att göra standard IVF. Det innebär att spermierna får befrukta äggen av egen kraft.

ICSI

Mikroinjektion eller intracytoplasmatisk spermainjektion, ICSI, är en metod där man injicerar en spermie direkt in i ägget. Metoden används när mannens spermier har låg sannolikhet att själva kunna penetrera ägget. ICSI används också vid spermiedonation. Metoden utvecklades i början av 1990-talet och rekommenderas vid manlig infertilitet.

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.