Spermaprov

Spermaprov är en viktig del av fertilitetsbehandlingar och används för att bedöma spermiekvalitet och välja lämplig befruktningsmetod. Vanligtvis lämnar mannen ett spermaprov på dagen för ägguttag, detta prov analyseras av en embryolog. 

Först bedöms spermiernas antal och rörlighet i provet genom att använda mikroskop. Därefter preparerar vi provet genom att överföra det till ett sperm chip. Det är en typ av anordning som gör att vi kan välja de hälsosammaste spermierna för att utföra behandlingen med assisterad befruktning. Dessa chip simulerar livmoderhals och livmodern som spermier måste navigera genom för att naturligt befrukta ett ägg. Genom att efterlikna denna process tillåter det oss att separera spermierna på ett hälsosammare och mer effektivt sätt utan att använda skadliga produkter eller centrifugering. Embryologen bedömer sedan de preparerade spermierna och föreslår lämplig befruktningsmetod, antingen standard IVF eller intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI.

PESA och TESA

Då spermier saknas i sädesvätskan kan man ofta hitta spermier i bitestiklar eller testiklar med hjälp av nål. Metoden kallas aspirationsteknik.

PESA och TESA är två olika metoder för att samla in spermier vid avsaknad av spermier i sädesvätskan. 

PESA står för Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration och är en procedur där sperman samlas in direkt från bitestiklarna. Under bedövning förs en fin nål in genom huden och sedan vidare genom sädesledaren till bitestiklarna, där sperman aspireras (sugs upp) med hjälp av en spruta.

TESA står för Testicular Sperm Aspiration och är en procedur där sperman samlas in direkt från testiklarna. Under bedövning förs en tunn nål in genom huden och sedan vidare in i testiklarna, där en vävnadsprovtagning utförs för att få fram spermier.

Patienten får således alltid en lokalbedövning innan proceduren påbörjas för att minimera obehag. Vid behov ges även lugnande medel för att hjälpa patienten att känna sig lugn och avslappnad.

Både PESA och TESA kan vara användbara alternativ för män som har problem med att producera eller transportera spermier på ett naturligt sätt. Dessa metoder kan användas i kombination med andra assisterade reproduktionstekniker för att öka chanserna till graviditet. 

Frysa ner spermier

I vissa fall kan det finnas anledning att frysa ner spermier inför eller i samband med en IVF- behandling. Detta kan till exempel ske om mannen ska genomgå cancerbehandling som kan påverka fertiliteten eller om han av annan anledning inte kan lämna ett färskt spermaprov på dagen för ägguttaget. Även kirurgiskt uttagna spermier från bitestiklar eller testiklar kan frysas för senare användning.

Sammanfattningsvis är spermaprov en viktig del av fertilitetsbehandlingar, och används för att bedöma spermiekvalitet och välja lämplig befruktningsmetod. Genom att preparera spermaprovet kan man urskilja de bästa spermierna och öka chanserna till en lyckad befruktning. Frysförvaring av spermier kan vara ett viktigt alternativ i vissa situationer för att bevara möjligheten till att få barn i framtiden.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.