Frysförvaring

Hos oss är det möjligt att frysa spermier, ägg och embryo (befruktat ägg).

Nedfrysning av spermier

För att frysa ner spermier får mannen lämna ett spermaprov hos oss. Spermier kan då frysas inför framtida användning vid assisterad befruktning.

Nedfrysning av embryo

Om det finns fler lämpliga embryo än det som återförs vid färsk IVF, är det möjligt att frysa dessa embryo så att dessa kan användas vid ett senare tillfälle, till syskonbehandling eller om man inte har lyckats uppnå graviditet och ny behandling behövs.

Nedfrysning av ägg

Inför äggfrysning stimuleras kvinnans äggstockar med hormoner på samma sätt som inför IVF-behandling (provrörsbefruktning). Äggen fryses sedan med hjälp av speciell teknik för nedfrysning av ägg, så kallad vitrifikation. Befruktning av nedfrysta ägg senare i livet följer samma rutin som vid IVF.

Vitrifikation

Vi använder den senaste frystekniken, vitrifikation, som är en snabb och effektiv nedfrysning teknik. Vitrifikation skapar goda överlevnads- och utvecklingsmöjligheter för äggen/embryon och skyddar dem väl. Äggen eller embryona fryses således snabbt ned och förvaras säkert i en tank med flytande kväve tills du/ni behöver använda dem.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.