_

Ägguttag

Ägguttag är en viktig del av IVF-behandling och genomförs när äggen har uppnått tillräckligt mognadsgrad. Detta är ett lagarbete mellan läkaren, sjuksköterskan och embryologen.

Under smärtlindring avlägsnas äggen från äggstockarna med en tunn nål som med hjälp av ultraljud leds genom vaginalväggen och in i äggblåsorna (folliklar). De enskilda folliklarna töms på vätska, och om det finns ett ägg i follikeln sugs det ut tillsammans med vätskan som samlas i rör. Follikelvätskan ges till embryologen, som med hjälp av ett mikroskop undersöker vätskan från de tömda folliklarna för att hitta ägg. Alla folliklar innehåller inte ägg. Hos oss kan man under ägguttaget följa embryologens arbete i mikroskopet på en tv-skärm.

Därefter sköljs äggen noggrant med näringslösning för att rensa bort blod och annan vätska. Alla ägg som samlas upp förvaras sedan i en inkubator (värmeskåp) tills de ska sammanföras med spermierna för befruktning. Ägguttaget ger embryologen möjlighet att bedöma äggens mognadsgrad och kvalitet, och är en viktig del i processen för att uppnå en lyckad befruktning.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.