Stödjande samtal

En fertilitetsbehandling kan vara krävande, oavsett om behandlingen lyckas eller inte. Känslor av stress, förhoppningar, glädje, besvikelser, psykisk påfrestning och maktlöshet kan avlösa varandra. Det kan hjälpa att prata om sina känslor och tankar för att lättare kunna bearbeta känslorna.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för stöd. Det finns även möjlighet att träffa vår psykolog före, under eller efter behandling.

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information!