Behandlingar

På Lunds IVF Center erbjuder vi fertilitetsbehandlingar både för dig/er som önskar graviditet men också om man endast önskar frysa ägg eller frysa spermier som fertilitetsbevarande åtgärd. Vi har många års erfarenhet inom området och kan därför erbjuda en individualiserad/skräddarsydd behandling för just dig/er. För att veta mer, navigera gärna in till respektive sida.

Fertilitetbehandling

Fertilitetsbehandling

Frysa spermier

Frysa spermier

IVF-behandling

IVF-behandling

ICSI

Provrörsbefruktning

Återföring av embryo

Återföring av embryo

Frysa embryo

Frysa embryo

Återföring fryst embryo

Återföring fryst embryo

Spermadonation

Spermadonation

Insemination

Äggdonation

Insemination

Insemination

Ägglossstimulering

Ägglossningsstimulering

Stödjande samtal

Stödjande samtal