Insemination

Insemination, även kallad inseminering, är en fertilitetsbehandling som innebär att vid den mest bördiga punkten i kvinnans menstruationscykel placeras en hög koncentration av motila spermier direkt i livmodern med hjälp av en tunn kateter. Det är som regel inte smärtsamt. Syftet är att öka chanserna för befruktning genom att placera spermier närmare äggcellen än vad som är möjligt vid naturlig befruktning. Insemination (IUI) kan utföras antingen i kvinnans naturliga menstruationscykel eller med en lättare ägglossningsstimulering. Insemination kan utföras med en partners eller donators sperma.

Insemination ensamstående / samkönade kvinnor (AID)

Insemination kan utföras för ensamstående/samkönade kvinnor som vill bli gravida med donators sperma (AID).
Behandlingen kan användas så länge vissa kriterier uppfylles, som att ha ägglossning och ha normala reproduktiva organ.

Insemination med partners spermier (AIH)

Insemination kan utföras med partners sperma. Behandlingen kan användas som en första linjens behandling för par med mild infertilitet där spermaprovet är helt normalt.

Insemination åldersgräns

Åldersgränsen för insemination beror bland annat på kvinnans äggstocksreserv förmåga. Hos oss görs det alltid en individuell bedömning utifrån ålder, vad fertilitetsutredning har visat. Ansvarig läkare avgör vad som är lämpligt för just dig/er.

Vad kostar insemination?

Priset för insemination kan variera beroende på flera faktorer, som vilken typ av insemination som utförs och eventuella extra kostnader för till exempel mediciner eller ytterligare undersökningar. Läs mer om våra priser här.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.