Fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling inkluderar infertilitetsbehandlingar och fertilitetsbevarande åtgärder i form av äggfrys och spermiefrys. Infertilitetsbehandling kan variera beroende på orsaken till infertilitet och ålder. Infertilitetsbehandlingarna som finns är ägglossningsstimulering, insemination eller IVF-behandling. Behandlingar kan också göras med partners spermier eller med donerade spermier genom spermiedonation alternativt med donerade ägg.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.