Mikroinjektion eller intracytoplasmatisk spermainjektion, ICSI, är en metod där man injicerar en spermie direkt in i ägget. Metoden används då mannens spermier har låg sannolikhet att själva kunna penetrera ägget.

ICSI vid IVF eller spermiedonation

ICSI används också vid spermiedonation eller i kombination med IVF-behandling. Metoden utvecklades i början av 1990-talet och rekommenderas vid manlig infertilitet. Läs mer om olika befruktningsmetoder.

ICSI behandling 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.