\

Embryobedömning

På Lunds IVF Center använder vi en avancerad timelapse-teknik för att odla fram de befruktade äggen (embryona). När de befruktade äggen placeras i värmeskåpet/inkubatorn för att odlas kan vi hålla ett öga på dem med hjälp av en inbyggd kamera som tar bilder av de befruktade äggen mycket frekvent och gör en timelapse-film av utvecklingen.

Detta gör att vi kontinuerligt kan bedöma embryonas utveckling och kvalitet på en datorskärm utan att behöva ta ut dem ur värmeskåpet/inkubatorn.

Det gör det möjligt för oss att välja embryon i laboratoriet som är bäst lämpade för återföring och frysning. När vi bedömer embryona ger vi varje embryo ett betyg baserat på deras potential för framgångsrik implantation – som kallas för KIDscore, Known Implantations Score. Olika KIDScore-modeller finns tillgängliga för att stödja embryologers beslut om vilka embryon som ska återföras och frysas. Observera att beslutet inte enbart baseras på poängen, utan tas genom en grundlig utvärdering av varje embryo. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av embryolog och ansvarig läkare.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.