Embryoutveckling

På morgonen dagen efter ägguttaget, kontrollerar embryologen om äggen är befruktade. Vid en normal befruktning kan man se två runda uppklarningar i ägget, så kallade förkärnor. Den ena kärnan innehåller anlaget från kvinnan och den andra anlaget från mannen. Om ägget är obefruktat ser man inte några kärnor. Ibland kan det hända att fler än två förkärnor bildas,vilket innebär att ägget är onormalt och inte kan användas.

Senare samma dag smälter förkärnorna samman och den första celldelningen sker. Under de efterföljande dagarna fortsätter embryot att dela sig vidare. På dag två efter ägguttaget har embryot oftast delat sig till mellan två och sex celler, och på dag tre har det mellan sex och tio celler. Embryots utveckling fortsätter under de kommande dagarna och embryologen följer noga dess utveckling för att avgöra när det är lämpligt att sätta tillbaka embryot i livmodern.

Efter fem till sex dagars odling, har embryot nått blastocyststadiet och innehåller ca 200 celler. Blastocysten har vid detta stadium ökat i storlek och cellerna har delat upp sig till en inre cellmassa, som senare kommer att utvecklas till fosterceller och trofektodermala celler, som kommer att bilda moderkakan.

Innan blastocysten fäster vid livmoderslemhinnan, bildas ett hål i äggskalet och blastocysten kläcks ur sitt skal. De embryon som utvecklas till blastocyster har en ökad möjlighet att leda till graviditet. Blastocystodling kallas också för långtidsodling eftersom det innebär att embryot odlas längre än vad som förr var vanligt vid IVF-behandling.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.