Hormonanalyser

Hormonanalyser är ett viktigt verktyg inom medicinsk diagnostik och behandling. Inom fertilitetsbehandlingar, som assisterad befruktning, är det vissa hormonprover som kan ge värdefull information och hjälpa till att identifiera eventuella problem som kan påverka fertiliteten. Dessutom kan de bidra till att optimera behandlingar och öka chanserna till en lyckad graviditet.

De prover som kan behövas hos kvinnor är bland annat TSH (sköldkörtelprov) och Anti-Müllerin Hormon (AMH). AMH används tillsammans med andra parametrar för bedömning av äggstocksreserven och har därmed en koppling till kvinnans fertilitet. Vilka hormonprover som behöver kontrolleras, bedöms av våra läkare, i samband med Fertilitetsutredning. Hormonanalyser utförs genom blodprov.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.