Laboratoriemiljö

Ett embryo som utvecklas i en kvinnas livmoder skyddas från potentiella påfrestningar och faror från omvärlden av kroppen. Embryon som utvecklas i ett laboratorium har inte detta naturliga skydd. Att tillhandahålla en laboratoriemiljö som är så stressfri som möjligt för embryon att utvecklas i är en nyckelfaktor för framgång. Därför är det viktigt att skapa en miljö som efterliknar kroppens egna förhållanden i laboratoriet, där embryon och spermier förvaras och odlas.

Detta åstadkommes genom användning av värmeskåp, special inkubator, där pH och temperatur kontrolleras regelbundet och dokumenteras. Allt arbete med ägg, spermier och embryon utförs på värmeplattor på en sterilbänk för att uppnå en ren miljö.

Luftkvaliteten är avgörande för denna stressfria miljö. Skadliga ämnen i luften, särskilt flyktiga organiska föroreningar (VOC), kan läcka ut i odlingsmediet som embryona växer i och skada dem. Det finns ett speciellt ventilationssystem och slussar som leder in till laboratoriet för att upprätthålla en ren miljö och förhindra kontamination. Vårt IVF-laboratorium är utrustat med ett luftbehandlingssystem som kombinerar HEPA-filtrering med specifika VOC-adsorptionsmoduler såsom aktivt kol-moduler för bästa möjliga luftkvalitet.

Kvaliteten och renheten hos media och laboratoriematerial som embryona kommer i kontakt med spelar också en viktig roll i konsten att framgångsrikt odla embryon. Dessutom är kompetensen hos personalen och hur noggrant procedurerna utförs mycket viktiga. Detta är ett av nyckel elementen för vårt framgångsrika IVF-laboratorium.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.