Befruktningsmetoder

Befruktningsmetoder vid IVF-behandling spelar en viktig roll för att uppnå en lyckad graviditet. Det finns två huvudsakliga metoder för befruktning vid IVF: standard IVF och mikroinjektion (ICSI).

Efter ägguttagning förvaras varje ägg på ett säkert sätt i en skål med vätska i ett värmeskåp (inkubator) under optimala odlingsförhållanden innan det befruktas med spermier några timmar senare antingen via IVF- eller ICSI-behandling.

Vid standard IVF sker befruktningen efter att en specifik koncentration av spermier tillsätts till skålen med ägg. Under de följande timmarna befruktas ägget eller äggen av spermierna.Hur stor andel av äggen som blir befruktade beror på äggens och spermiernas kvalitet.

Vid mikroinjektion (ICSI) injiceras en enskild spermie direkt in i ägget med hjälp av en tunn nål. ICSI utförs i ett specialbyggt mikroskop som är utrustat med hållare för pipetter, där en håller ägget och den andra injicerar spermien. Pipetterna styrs med joy-sticks för att möjliggöra noggranna rörelser. Efter injektionen läggs äggen i droppar med näringslösning och förvaras i värmeskåpet.

Valet av befruktningsmetod avgörs bland annat utifrån kvaliteten på spermierna. Om spermierna har en god kvalitet är standard IVF vanligtvis tillräckligt för att befrukta äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet används i stället ICSI för att öka chanserna till befruktning.

 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.