Med.Dr. Zahra Sabeti Rad

Med.Dr. Zahra Sabeti Rad

Verksamhetschef

Specialist inom Gynekologi & Obstetrik

Läs mer

Zahra har tagit sin läkarexamen vid Göteborgs Universitet. Har över 20 års erfarenhet inom Gynekologi och Reproduktionsmedicin/IVF. Har tidigare arbetat både inom offentliga och privata IVF kliniker.  I Skåne tidigare arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC). Har disputerat inom området cancer och effekten på bland annat fertilitet.

Docent Britt Friberg

Docent Britt Friberg

Specialist inom Gynekologi & Obstetrik

‎‎.

Läs mer

Britt har tagit sin läkarexamen vid Linköpings Universitet.  Har mångårig erfarenhet inom Gynekologi och Reproduktionsmedicin/IVF, vid Skånes Universitetssjukhus ( Kvinnokliniken i Lund och Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö). Hon har utöver detta varit ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, arbets-och referensguppen för ofrivillig barnlöshet och Vävnadsrådets grupp för könsceller.

Med.Dr. Fred Hambiliki

Med.Dr. Fred Hambiliki

Biträdande Verksamhetschef

‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏Chefembryolog

Läs mer

Fred är ESHRE Certifierad Senior Embryolog med mångårig erfarenhet som embryolog. Har tidigare arbetat både inom offentliga och privata IVF kliniker. Har i Skåne tidigare mestadels arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö. Disputerad vid Karolinska Institutet med avhandling ”Culture and vitrification of human preembryos”.

Jolita Ruckaite

Jolita Ruckaite

Biomedicinsk analytiker

Läs mer

Jolita är utbildad legitimerad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat många år  på Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Narkossköterska

Läs mer

Åsa har många års erfarenhet som narkossköterska. Har tidigare arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö. Sedan 2021 arbetar Åsa hos oss på Lunds IVF Center, där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Gerd Lundgren

Gerd Lundgren

Narkossköterska

Läs mer

Gerd har många års erfarenhet som narkossköterska. Hos oss håller hon i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Ewa Fryklund

Ewa Fryklund

Narkossköterska

Läs mer

Ewa har många års erfarenhet som narkossköterska. Hos oss håller hon i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Sofia Olsson

Sofia Olsson

Sjuksköterska

Läs mer

Sofia är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har många års erfarenhet inom vården.  Hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemdel och assisterar vid ägguttag.

Anna Palmqvist

Anna Palmqvist

Undersköterska

Läs mer

Anna har arbetat som undersköterska i många år. 

Tiina Nilsson

Tiina Nilsson

Leg.Psykolog

Läs mer

Tiina har mångårig erfaranhet av att bemöta, stödja och behandla vid krisbearbeting. Tiina gör våra psykosociala bedömningar inför donationsbehandling och kan även erbjuda stödsamtal.