Information om COVID-19 

Bör man avbryta eller senarelägga sin utredning/behandling (assisterad befruktning) på grund av Coronaviruset?

Det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning och myndigheterna har inte gått ut med någon avrådan från att bli gravid. Vi följer rekommendationer från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), kunskapscentrum för infektioner under graviditet (INFPREG) och ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) och i enlighet med deras riktlinjer finns det således ingen anledning att avbryta din behandling eller skjuta upp den om du är frisk och inte har några symtom.

Du hittar uppdaterad information om Coronavaccination på Folkhälsomyndigheten. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccination mot Covid-19 och assisterad Befruktning:

Hur lång tid efter att jag har vaccinerats kan jag genomgå assisterad befruktning?

Rekommendationen är att behandling kan påbörjas 1 vecka efter avslutad vaccination.

Om man känner oro för att bli gravid kan man frysa ägg eller embryo för senare användning.

Om man trots rekommendation vill avvakta med vaccination till efter fertilitetsbehandling, kan vaccination ges från graviditetsvecka 12. Det finns i nuläget inget som talar för att vaccinet innebär någon fara för mamma/barn. Tillhör man riskgrupp bör individuell bedömning göras.

Har du frågor, är du välkommen att höra av dig till oss!