Vem är en embryolog? En embryolog är utbildad att arbeta på ett IVF-laboratorium. Om du eller någon i din närhet har svårt att bli gravid, har du kanske läst om provrörsbefruktning eller IVF.

IVF är en process som börjar med att äggstockarna stimuleras. Därefter plockas äggen ut genom en ultraljudsledd teknik. När äggen är ute ur kvinnan tas de om hand i ett IVF-laboratorium. Där befruktas äggen med spermier. De utvecklas till embryon som sedan odlas vidare i laboratorium i två till fem dagar. Därefter överförs embryona till kvinnans livmoder eller fryses för implantation vid ett senare tillfälle.

Embryologen är en nyckelperson i en IVF-patients kliniska team. En embryolog är en vetenskapsman/kvinna som har minst en kandidatexamen i kliniska vetenskaper och som deltar i fortbildning för att säkerställa att hon/han är medveten om eventuell klinisk utveckling inom embryologiområdet. Embryologen är specialiserad på vård av embryon från tidpunkten för ägguttag till den tidpunkt då embryot implanteras i livmodern. 

Vill du veta mer om vad embryologen arbetar med kan du läsa om det i IVF-laboratoriet.