KUPP – Kvalitet ur patientens perspektiv

Hos oss på Lunds IVF Center ligger stort fokus på våra patienters upplevelse. Vår strävan är att du/ni alltid ska känna er sedda och nöjda efter varje besök. För att du/ni som besöker oss på Lunds IVF center skall få så god vårdkvalitet som möjligt utgår vi alltid från patientens behov. Era åsikter är av största vikt för oss och vår verksamhet. Vi är särskilt stolta över att ligga bland de bästa i alla kategorier i den senaste mätningen som gjordes i höstas 2023. Läs mer på denna länk.

 

Kvalitet ur Patientens Perspektiv i Sverige – IVF-KUPP

KUPP står således för ”Kvalitet ur Patientens Perspektiv. Det är en detaljerad och heltäckande patientenkät som används för utvärdering av vården inom landets IVF-kliniker, både de som är offentliga och privata. Undersökningen genomförs under överinseende av kvalitetsregistret Q-IVF och administreras regelbundet med 1½ års mellanrum på alla IVF-kliniker i landet.

Bedömningen från patienterna görs på två sätt för att ge en heltäckande syn på vården. Å ena sidan utvärderas om kliniken genomför rätt åtgärder, vilket kallas ”viktighet” och reflekterar den subjektiva betydelsen för patienten. Å andra sidan granskas om kliniken utför dessa åtgärder på rätt sätt, vilket benämns som ”så var det för mig” och återspeglar den upplevda verkligheten.

IVF-KUPP-enkätens resultat bildar grunden för öppna jämförelser som publiceras på Q-IVF:s hemsida.
De övergripande resultaten baserar sig på medicinsk vård, tillgänglighet , information , bemötande och delaktighet.
Resultat ifrån KUPP gör det möjligt för dig att jämföra resultat ifrån olika IVF-kliniker. Dessa öppna jämförelser bidrar således till en kontinuerlig förbättring av vårdkvaliteten inom IVF-sektorn i Sverige.
Undersökningen ger oss en heltäckande syn på den vård vi bedriver. Era subjektiva upplevelser är mycket viktiga för att vi kan utvärdera vårt arbetssätt. Om vi har genomfört rätta åtgärder och om vi har gjort dem på ett korrekt sätt.

Vi är tacksamma för alla patienter hos oss som har deltagit i KUPP under åren och är mycket stolta över våra toppresultat.

Resultaten av dessa jämförelser är indelade i fem övergripande grupper som belyser olika aspekter av vårdkvaliteten:

  • Medicinsk Vård: Bedömning av den medicinska aspekten av vården.
  • Tillgänglighet: Utvärdering av hur tillgänglig vården är för patienterna.
  • Information: Bedömning av hur väl och omfattande informationen kommuniceras till patienterna.
  • Bemötande: Granskning av hur personalen bemöter och hanterar patienterna.
  • Delaktighet: Uppmärksammande av patientens grad av delaktighet i vårdbeslut och behandling

Dessa öppna jämförelser ger en transparent insyn i patienternas upplevelser och bidrar till en kontinuerlig förbättring av vårdkvaliteten inom IVF-sektorn i Sverige.