ICSI (Intracytoplasmatisk spermieinjektion) är en laboratorieteknik som har revolutionerat IVF-behandling vid manlig infertilitet. Ett normalt spermieprov kan innehålla flera miljoner spermier. Normala spermier har god rörlighet och är inriktade på att nå ägget.

Hos män med lågt spermieantal eller nedsatt kvalitet på spermierna, exempelvis att de inte rör sig normalt, rekommenderas ICSI-mikroinsemination. Inför ICSI prepareras spermieprovet för att få fram de absolut bästa spermierna. Embryologen arbetar med ett speciellt ICSI-mikroskop där både ägg och spermier kan ses samtidigt. Embryologen väljer för varje ägg en av de bästa spermierna och injicerar en spermie i varje ägg med en mycket tunn glaspipett som är tunnare än hårstrå. Denna metod hjälper således spermierna att befrukta äggen. 

Vill du lära dig mer om ICSI kan du göra det här.